2 – Matlab Değişkenlerine Değer Atama ve Basit Matematik İşlemleri

İlk yazının devamı gibi olacak olan bu yazıda, değişkenlerde tutulan değerleri kullanma üzerinde duracağız. Yani bir değişkenin değerini başka bir değişkene atamak, onun farklı bir versiyonunu atamak gibi. Gelin ne demek istediğime biraz daha detaylı bakalım.

Öncelikle, önceki yazıda yaptığımız gibi basit bir atamayı x = 3 şeklinde yapabildiğimizi hatırlayalım. Şimdi, elimizde bir y fonksiyonu olduğunu ve bu fonksiyonun şu şekilde tanımlandığını düşünelim:

y = f(x) = 3x+5

O halde, elimizdeki x değerinin 3 katını alıp daha sonra 5 eklememiz gerekiyor. Bunu en ilkel şekilde şöyle yapmamız mümkün:

x = 3
aradeger = 3*x
y = aradeger + 5

Şimdi ne yaptığımızı biraz incelememiz gerekiyor. Öncelikle, bir değişken üzerinde yaptığımız herhangi bir işlemi başka bir değişkene aynı değişken tanımlarken yaptığımız gibi atayabiliriz. Yani burada “=” işareti atama işlevini görür. Programlamada da kendisine atama operatörü demekteyiz. x isimli değişkenin değerini 3 yaptıktan sonra, bu değişkenin 3 katını tutması için aradeger isimli bir değişken oluşturduk. Burada en başta söylediğimizi, yani bir değişken üzerinde yaptığımız işlemi başka bir değişken üzerinde tutma örneğini yaptık. En son satırda da bunun başka bir örneğini bize gerekli olan son değeri, yani y‘yi bulurken uyguladık.

Tabii ki bu kod verimli değil, birçok eksiği var. Öncelikle, 50 tane değişken tanımlamak bilgisayar hafızasında ciddi anlamda yer işgal eder. Bundan kaçınmak için yaptığımız tanımlamaları azaltmak yapacağımız ilk işler arasında. Ayrıca kodları okurken de ciddi karışıklığa sebep olabilir. Bundan kaçınmak için bu kodu kısaca şöyle yazabiliriz:

x = 3
y = 3*x + 5

Burada belirmek istediğim birkaç nokta daha var. Öncelikle, üstte de yaptığımız üzere, çarpma işlemini *, toplama işlemini + operatörleriyle yaptığımıza dikkat edin. Yani bunlar için ekstra bir kod bilgisi gerekmiyor. Windows ortamında hesap makinesi kullanmış birisi oldukça rahat yazabilir. Tabii bu 4 işlem için geçerli, ilerleyen zamanlarda olaylar değişecek.

Son olarak, sayıları önceden atayarak bu basit matematik işlemlerini değişkenler üzerinden de yapabildiğimizi söyleyelim. Bu dediğimizin de havada kalmaması için ufak bir kod yazalım:

x = 150
y = 1500
z = x/y

Burada yaptığımız kodta aslında yeni bir şey görmedik. x ve y isimli değişkenler tanımlayıp onlara değerler atadık ve son satırda bunların birbirine bölümünü z isimli yeni bir değişkene atadık. Burada şöyle bir kullanım ekrana vereceğimiz çıktıyı kısaltabilir:

x = 150;
y = 1500;
z = x/y;

Bunu söyleme sebebim, tanımlamaları zaten yaparken değerleri yazdığımız için özellikle ilk 2 satırda tekrar bu atamaları görmemiz pek gerekli değil. Eğer z’nin değerini görmemiz gerekmiyorsa, mesela başka bir yerde kullanmak için hesapladıysak, onun değerini de göstermeyebiliriz. Ayrıca, birçok programlama diline satır sonuna ; konulmakta, gerekli yerlere koymaya alışmamız ilerde başka dillere geçtiğimizde rahat etmemizi sağlayacaktır. Kolay gelsin.

 
comments powered by Disqus