Bind() Fonksiyonu ile Eyleme Göre Hareket Eden Programlar

Mause tuşlarından hangisine bastığımıza bağlı olarak programımızın tepki vermesini sağlayabiliriz. Farenizin 3 tuşlu olduğunu varsayarak sağ, sol ve orta tıka göre tepki veren bir program oluşturalım.

#-*-coding:utf8-*-
from Tkinter import *

#event ifadesi sınıf yapısındaki self gibi, bind ile çağırılacaksa kullanılmalı.

def soltik(event):
    dugme.config(text="Sol Tuşa Tıkladınız ")

def sagtik(event):
    dugme.config(text="Sağ Tuşa Tıkladınız.")

def ortik(event):
    dugme.config(text="Orta Tuşa Tıkladınız.")

penceremiz=Tk()
penceremiz.title("Tuşa Göre Tepki Veren Program")
yazi=Label(penceremiz)
yazi.config(text="Mause üzerindeki bir tuşa tıklayınız(sağ veya sol), düğme üzerindeyken.")
yazi.pack()
dugme=Button()
dugme.config(text="Tıklayın Da Değişsin!")
dugme.bind("",soltik) # Farenin sol tuşu Button 1 olarak ifade ediliyor.
dugme.bind("",ortik) # Orta tık  olarak gösteriliyor.
dugme.bind("",sagtik) # Sağ tık ise  ile ifade ediliyor.
dugme.pack()

penceremiz.mainloop()

Kodlarımıza baktığımızda açıklama satırlarında gerekli bilgiyi bulabilmekteyiz. Tkinter.bind() fonksiyonunun genel kullanımı görüldüğü şekilde, yani degisken.bind(, şeklindedir. bu tip bir işlem yapabildiğimiz gibi programın diğer kısımlarını etkileyen sistemler de yapmamız mümkün ve oldukça kolaydır. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiler için hazır programlar sayfamızdaki örnek kodları inceleyebilirsiniz.

 
comments powered by Disqus