C ile Mükemmel Sayı Hesaplama

Mükemmel sayı hesaplayan basit bir C fonksiyonu hazırladım. Belki işine yarayan olur diye bloga koymak istedim. Program kaça kadar mükemmel sayıları hesaplamak istediğinizi soruyor. Daha sonra mukemmel isimli fonksiyonu çağırıp ona hesaplattırıyor. Bu fonksiyon da bulduğu sayıları ekrana yazdırıyor.

#include <stdio.h>

void mukemmel(int up);

int main(void){
 int i = 0;

 printf("Kaca kadar? : ");
 scanf("%d",&i);
 mukemmel(i);
 return 0;
}

void mukemmel(int up){
 int sayi, j, toplam = 0;
 for(sayi = 1; sayi<=up; sayi++){
  toplam = 0;
  for(j = 1; j <= sayi/2; j++){
   if(sayi % j == 0)
  toplam += j;
  }
  if(toplam == sayi)
   printf("\nMukemmel Sayi: %d\n",sayi);
 }

}

 

 
comments powered by Disqus