Fibonacci Serisinin 100000. Elemanı ve Python3 ile Altın Oran Hesabı

Python3 ile Altın Oran’ı hesaplamak için ufak bir kod yazdım. Daha doğrusu Fatih Go kullanarak yazmıştı, Python ile de ben yazayım dedim. Kodlarını alta ekliyorum. Python2 kullanan varsa da değişken isimlerini düzeltip print komutunu python2’deki gibi düzeltirse kodu çalışacaktır.Kod istediğiniz Fibonacci elemanını da hesaplıyor. Programın açılışında kaça kadar hesaplayacağını soruyor ve çalışma süresini de hesaplıyor. Uzatmadan kodu vereyim, takıldığınız bir nokta olursa sorabilirsiniz.  19 Temmuz 2012 Eklemesi: Kod düzenlenip açıklamalar eklendi.

Sayımız:



 

Kodumuz:

import time # Programın çalışma süresini hesaplamak için time modülünü kullandık.
# Bu işlemi yaptırmak size kalmış, ufak bir performans testi yapabilirsiniz.
kaça_kadar = int(input("kaça kadar hesaplansın?")) # Bir sayı alıp integer a çevirdik.
fibolist = [0,1] # İlk 2 elemanı tanımladık.
başlangıç = time.time()
for i in range(kaça_kadar-2): # ilk 2 eleman tanımlı olduğu için -2 kez çalışacak.
    n = fibolist[-1] + fibolist[-2] # Son elemanı hesaplıyoruz.
    fibolist.append(n) # Elimizdeki listeye son elemanı ekliyoruz.
    del fibolist[0] # Bu satır programın daha kısa sürede
    # çalışması için eklendi. İsterseniz silebilirsiniz.
bitiş = time.time()
fark = bitiş-başlangıç
print(fibolist[-1]/fibolist[-2]) # Oranı hesaplattık.
print(fark) # Çalışma süresini ekrana bastırdık.

print("Dizinin {}. elamanı: {}".format(kaça_kadar,fibolist[-1]))
# Son satırda ise dizinin kaçıncı elemanı istenmişse onu ve değerini yazdırdık.
# Sadece oranı hesaplamak isterseniz bunu kaldırabilirsiniz.

Fatih performans testini ikisine de uyguladıktan sonra burada değerleri ve karşılaştırmasını yayınlarım.

 
comments powered by Disqus