Günün C Uygulamaları

Bugün yaptığım C uygulamalarının çözümlerini, ne işe yaradıklarını 1 cümleyle belirtip burada toplayayım dedim. Amaçlarından kısaca bahsedip kodları yazarak ilerliyorum.

Yazar kasa programı için ufak bir şablon:

#include <stdio.h>
// Yazar kasa program ornegi
void banana(void){
 float x;
 printf("Enter weight of Banana: ");
 scanf("%f", &x);
 printf("Price of 1 kg of Banana: 1.80 TL");
 printf("\nTotal price for %.2f kg of Banana: TL %.2f", x, x*1.80);
}

void orange(void){
 float x;
 printf("Enter weight of Orange: ");
 scanf("%f", &x);
 printf("Price of 1 kg of Orange: 2.60 TL");
 printf("\nTotal price for %.2f kg of Orange: TL %.2f", x, x*2.60);
}

int main(void){
 printf("Program basladi!\n");

 int secim = 0;
 printf("\n======================\n");
 printf("Code For Fruits:\n[1] Banana\n[2] Orange");
 printf("\n======================\n");
 printf("Enter your fruit's code: ");
 scanf("%d", &secim);
 switch (secim){
  case 1:
   banana();
   break;
  case 2:
   orange();
   break;
  default:
   printf("Wrong selection, try again!");
 }

 printf("\n\nProgram bitti!\n");
 return 0;
}

Yılda %5 zamlanan kurs ücretini ve toplam ücreti hesaplamak(tamam, kira da hesaplayabiliriz).

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void){
 printf("Program basladi!\n\n");

 char isim[50], numara[10];
 int yil;
 float ucret = 10000, toplam = 0;

 printf("Student name: ");
 gets(isim);
 printf("ID: ");
 gets(numara);
 printf("Duration of study: ");
 scanf("%d", &yil);
 printf("Year   Course Fee\n");
 while(yil--){
  printf("%2d   TL %5.2f\n", 5-yil, ucret);
  toplam += ucret;
  ucret += ucret*0.05;
 }
 printf("Toplam: %.2f", toplam);
 printf("\n\nProgram bitti!\n");
 return 0;
}

1’den girilen sayıya kadar olan sayıların toplamı

#include <stdio.h>

int main(void){
 printf("Program basladi!\n\n");

 int x, sonuc = 0;
 printf("Enter the value of n: ");
 scanf("%d",&x); x++;
 while (x--)
  sonuc += x;
 printf("\nSonuc: %d",sonuc);

 printf("\n\nProgram bitti!\n");
 return 0;
}

Kilo-boy oranını çıkaran kod:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void){
  char adsoyad[50], status[20];
  float w,h, BMI;
  printf("Enter your name: ");
  gets(adsoyad);
  printf("\nEnter your height in meters: ");
  scanf("%f",&h);
  printf("\nEnter your weight in kilogram: ");
  scanf("%f",&w);
  BMI = w/(h*h);
  if (BMI < 18.5)
    strcpy(status, "Underweight");
  else if (BMI < 24.9)
    strcpy(status, "Normal");
  else if (BMI < 29.9)
    strcpy(status, "Overweight"); 
  else
    strcpy(status, "Obese");   
  printf("Name: %s Status: %s\n", adsoyad, status);

  system("pause");
  return 0;
  }

Maaş+Primde alınacak toplam paranın hesabı:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void){
  char isim[50];
  float oran = 0.0,bonus;
  int maas, satis;
  printf("Name of the person: ");
  gets(isim);
  printf("Enter Salary: ");
  scanf("%d", &maas);
  printf("Sold units: ");
  scanf("%d", &satis);
  printf("\n\n");
  gets(isim);  
  if (satis<100)
      oran = 0.0;
  else if (satis<=200)
      oran = 0.02;
  else if(satis <= 300)
      oran = 0.04;
  else
      oran = 0.06;
 

  bonus = maas*oran;
  printf("Name: %s", isim);
  printf("Salary: %d\nUnits sold: %d\nBonus percent: %.2f %%",maas, satis, 100*oran);
  printf("\nBonus: %.2f", oran*maas);
  printf("\n#######################\n");
  printf("Total: %.2f", oran*maas+maas);

  
  
  
  return 0;
  }

 

 

 
comments powered by Disqus