Math Modülüyle Faktöriyel Almak – math.factorial() fonksiyonu

Python’da faktöriyel hesabı için fonksiyon yazma imkanımız olduğu gibi(ki zor bir işlem değil) istersek bunu math modülünün factorial() fonksiyonu ile de kolayca yapabiliriz. Hemen bir örnek üzerinde görelim.

import math
math.factorial(543)

Bir de kendimiz fonksiyon yazdığımızı düşünürsek şu tip bir fonksiyon yazabiliriz:

#-*-coding:utf8-*-
def faktoriyel(x):
  carpim=1
  i=1
  while i<=x:
    carpim=carpim*i
    i=i+1
  return carpim
print faktoriyel(5)

Ayrıca en üstte verdiğimiz math.factorial() fonksiyonuna örnek olarak kullanıcıdan giriş aldığımız bir kod verecek olursak da şu şekilde bir kullanım önerebilirim.

#-*-coding:utf8-*-
import math
giris=int(raw_input("Faktöriyelini almak istediğiniz doğal sayıyı giriniz: "))
sonuc=math.factorial(giris)
print sonuc
 
comments powered by Disqus