Metni İstenilen Karaktere Göre Listelere Bölmek

Python’da re modülünü kullanarak metinleri istediğimiz gibi bölüp parçalama şansına sahibiz. Bunun için re.split() fonksiyonunu kullanacağız. Hemen bir örnek üzerinden inceleyelim.

import re
metin="Bu metin boşluklara göre ayrılsın."
x=re.split(" ",metin) # Tırnaklar arasına neye göre ayrılacağını yazdık.
print x

Kodları yazdığımızda karşımıza çıkacak sonuçta olduğu gibi boşluklara göre bir listenin elemanları haline getirilmiş metin parçalarıyla karşılaşıyoruz. Artık istediğimiz gibi metinleri bölümleyebilir ve kullanabiliriz.

 
comments powered by Disqus