Güray YILDIRIM

Personal Blog About DevOps, GNU/Linux and Docker

Python, Dict, Hash ve Doğum Günü Problemi

Python’da yer alan dictionary, yani Türkçe’ye çevrilen haliyle sözlüklerle uğraştıysanız, yeni başladığınızda şöyle bir hata almış olmanız oldukça muhtemel: TypeError: unhashable type: ‘list' Bu hatayı biraz araştırdıysanız da, bu veri türünde(sözlüklerde) anahtar olarak listelerin ve bazı farklı veri türlerinin kullanılamayacağına denk gelmişsinizdir. Eğer böyle bir durumla daha önce karşılaşmadıysanız, şimdi ne yapınca karşılaşabileceğinize bir örnek görelim. Önce boş bir sözlük tanımlayalım.

IoT, MQTT ve Mosquitto – Devfest Düzce Sunum Videoları

Geçen hafta Devfest için Konya ve Düzce’de iki oturumda konuşmacıydım. Ufak farklılıklar olması dışında, konu olarak MQTT ve Mosquitto’yu seçtim. Internet of Things’de uygulama geliştirirken sıkça kullandığımız protokol olan MQTT’yi ve bu protokolün en yaygın kullanılan broker’larından biri olan Mosquitto’yu, kurulumlarını, ayarlarını ve yayın yapma/takip etme örneklerini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Sunum videolarını değerli bir abim çekti ve ben de onları yükledim. Videolar aşağıda, sormak istedikleriniz olursa yazmaktan çekinmeyin. Yaptığım sunumun slaytlarını sunum yaptığım gün burada paylaşmıştım.

Ücretsiz ESP8266 ile Nesnelerin İnterneti Kitabı

Nesnelerin interneti (Internet of Things, IoT) konusunda uzun zamandır projeler geliştiriyorum. Bunları yaparken birçok farklı teknolojiyle birlikte çalışmak gerekebiliyor. Sağladığı yenilikleri ve kolaylıkları da göz önüne alınca birçok farklı ve üretken fikrin de her geçen gün ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Projeleri gerçekleştirirken düşük maliyetli çözümler arasında yer alan ESP8266 modülü ile ilgili Türkçe yazılmış bir kitap bulamayınca, ben yazmaya karar verdim. Basılı, uzun ve detaylı bir hali önümüzdeki aylarda hazır olacak, ama bu süreçte kaynak ihtiyacı duyanların başlangıç yapabilmesi, hatta daha ileriye giderek ThingSpeak üzerinden grafikler çizdirip, sensör verilerini Tweet atan uygulamalar yapabilmelerini sağlayan örnekleri hazırladım.

[HowTo] Install Kivy and Buildozer on Fedora 22 and Making APK

In a previous post, installing Kivy on Ubuntu 15.04 was issued. Today, there is a main development which is using SDL2 instead of Pygame. You can find why this is significant on Google.

I cannot find Kivy and Buildozer installion document for Fedora 22 and decided to write a recipe for it. So, lets get started. You will find 8 main sections for this topic:

  1. Installing Dependencies
  2. Creating Virtual Environment
  3. Installing Some Required Python Modules
  4. Installing Kivy
  5. Testing Kivy
  6. Installing Dependencies Required to Packaging for Android
  7. Configuring Buildozer
  8. Making APK File

Kivy Course #10 – User Login System With Kivy

In many applications, a login system is applied. As a result of this, in a Kivy course, we believe that we should teach how to make a basic login system with Kivy. To achieve this, the code in following is written. After the login, the program connects to OpenWeatherMap with its API and gets a data from given coordinates in code. After getting data, it shows the temperature in the logged-in screen. There is also a screen that is shown if the username or password does not match.

Kivy Course #6 – Text Input and Input Handling

At the sixth part of the course, we are talking about text input and handling the text in text input box. To make a input chance to the user, TextInput class can be used. Here, a login system is made by making username and password check and afterwards, print the result to the console. Python file: #-*-coding:utf-8-*- from kivy.app import App from kivy.uix.gridlayout import GridLayout from kivy.uix.textinput import TextInput from kivy.