Güray YILDIRIM

Personal Blog About DevOps, GNU/Linux and Docker

Ücretsiz ESP8266 ile Nesnelerin İnterneti Kitabı

Nesnelerin interneti (Internet of Things, IoT) konusunda uzun zamandır projeler geliştiriyorum. Bunları yaparken birçok farklı teknolojiyle birlikte çalışmak gerekebiliyor. Sağladığı yenilikleri ve kolaylıkları da göz önüne alınca birçok farklı ve üretken fikrin de her geçen gün ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Projeleri gerçekleştirirken düşük maliyetli çözümler arasında yer alan ESP8266 modülü ile ilgili Türkçe yazılmış bir kitap bulamayınca, ben yazmaya karar verdim. Basılı, uzun ve detaylı bir hali önümüzdeki aylarda hazır olacak, ama bu süreçte kaynak ihtiyacı duyanların başlangıç yapabilmesi, hatta daha ileriye giderek ThingSpeak üzerinden grafikler çizdirip, sensör verilerini Tweet atan uygulamalar yapabilmelerini sağlayan örnekleri hazırladım.

[HowTo] Install Kivy and Buildozer on Fedora 22 and Making APK

In a previous post, installing Kivy on Ubuntu 15.04 was issued. Today, there is a main development which is using SDL2 instead of Pygame. You can find why this is significant on Google.

I cannot find Kivy and Buildozer installion document for Fedora 22 and decided to write a recipe for it. So, lets get started. You will find 8 main sections for this topic:

  1. Installing Dependencies
  2. Creating Virtual Environment
  3. Installing Some Required Python Modules
  4. Installing Kivy
  5. Testing Kivy
  6. Installing Dependencies Required to Packaging for Android
  7. Configuring Buildozer
  8. Making APK File

Kivy Course #10 – User Login System With Kivy

In many applications, a login system is applied. As a result of this, in a Kivy course, we believe that we should teach how to make a basic login system with Kivy. To achieve this, the code in following is written. After the login, the program connects to OpenWeatherMap with its API and gets a data from given coordinates in code. After getting data, it shows the temperature in the logged-in screen. There is also a screen that is shown if the username or password does not match.

Kivy Course #6 – Text Input and Input Handling

At the sixth part of the course, we are talking about text input and handling the text in text input box. To make a input chance to the user, TextInput class can be used. Here, a login system is made by making username and password check and afterwards, print the result to the console. Python file: #-*-coding:utf-8-*- from kivy.app import App from kivy.uix.gridlayout import GridLayout from kivy.uix.textinput import TextInput from kivy.

Kivy Course #4 – Box Layout Example

This part is continuing with BoxLayout class of Kivy. BoxLayout is another common layout which is used frequently. It supports both vertical and horizontal orientations and size hints to spare the widgets at specific ratios. The Python code is: from kivy.app import App from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout class RootWidget(BoxLayout): pass class kutuApp(App): def build(self): return RootWidget() if __name__ == "__main__": kutuApp().run() And the Kivy Language file is: <RootWidget>: orientation: "vertical" BoxLayout: size_hint_y: 0.

Kivy Course #3 – Grid Layout Example

In this section, layouts are introduced with more details and images of them are shown. Grid layout is one of the most known widgets and the code may be found below. The main Python file: from kivy.app import App from kivy.uix.gridlayout import GridLayout class RootWidget(GridLayout): pass class izgaraApp(App): def build(self): return RootWidget() if __name__ == "__main__": izgaraApp().run() And the Kivy Language file which should be named as izgara.kv: <RootWidget>: cols: 3 rows: 2 Button: text: "