Programa Ek Pencere Oluşturmak – Tkinter.Toplevel() fonksiyonu

Yaptığımız programlardaki menü ve işlevlerin tamamını tek pencerede toplamamız her zaman aynı kullanılabilirliği getirmeyebilir. Programla birlikte açılmasını istediğimiz başka pencereler varsa ve bu pencerelere koymak istediğimiz öğelerimiz bulunuyorsa bunlar için de Tkinter modülünün Toplevel() fonksiyonunu kullanabiliriz.  Bunu bir fonksiyon yardımıyla buton gibi yerlere atama şansımız olduğu gibi istersek program başladığında birkaç pencerenin açılmasını da sağlayabiliriz. Bir örnek üzerinde görelim.

#-*-coding:utf8-*-
from Tkinter import *

anapenceremiz=Tk()
anapenceremiz.title("Bu ana penceremiz")
yan1=Toplevel()
yan1.title("Bu pencere 1'in başlığı")
metin1=Label(yan1)
metin1.config(text="1. pencerenin metin1 isimli metni")
metin1.pack()
yan2=Toplevel()
yan2.title("Burası da pencere 2")
metin2=Label(yan2)
metin2.config(text="2. pencerenin metin2 isimli metni")
metin2.pack()

anapenceremiz.mainloop()

Kodlar biraz karışık oldu ama genel olarak amacımızı anlatmış olduk. Ana pencerenin yanında 2 tane ek pencere oluşturup bunlara metin olarak birer widget oluşturduk ve ekrana bastırdık.

Yan pencereleri pack() ile paketlememiz ya da mainloop() ile ana döngüye sokmamız gerekmiyor. Yapmamız gereken sadece Toplevel() ile oluşturup istediğimiz içeriği girmek. Ayrıca yan pencerelerin kapanması ana programı kapatmazken ana pencerenin kapanması hepsinin kapanmasına sebep oluyor.

 
comments powered by Disqus