Python ile Bilimsel Hesap Makinesi

Bugün kulüp yapılandırması için toplandığımızda Python 2 ve 3 ile ayrı ayrı bilimsel hesap makinesi yazdık. exec komutunun(Python3 de fonksiyonunun yapısında da önemli farklılıklar olmuş. Yazarken keşfettik. Kodları ayrı ayrı paylaşıyorum. İnceleyebilirsiniz. Sorularınız olursa yazı altından sorabilirsiniz.

Python2 kodu:

#-*-coding:utf8-*-
from math import *
from Tkinter import *

def hesapla():
  veri = kutu.get()

  if veri == "":
    sonuc.config(text = "Lütfen boş bırakmayın.")
  else:
    isle = "sonuc2 = "+veri
    exec isle
    sonuc.config(text = sonuc2)

anapencere = Tk()

anapencere.title("Hesap Mak. V0.1 Beta")

sonuc = Label(anapencere)
sonuc.config(text = "Henüz işlem yapılmadı\n", font = "bold 18",fg = "blue")
sonuc.pack()

kutu = Entry(anapencere)
kutu.pack()

buton = Button(anapencere)
buton.config(text = "Hesapla!",command = hesapla)
buton.pack()

mainloop()

Python 3 kodu:

from math import *
from tkinter import *

def hesapla():
  veri = kutu.get()
  veri = str(veri)
  if veri == "":
    sonuc.config(text = "Lütfen boş bırakmayın.")
  else:
    isle = "global sonuc2;sonuc2 ="+veri
    exec(isle)
    print(isle,"\n",sonuc2)
    sonuc.config(text = str(sonuc2))

anapencere = Tk()
anapencere.geometry("800x600+100+100")
anapencere.title("Hesap Mak. V0.1 Beta")

sonuc = Label(anapencere)
sonuc.config(text = "Henüz işlem yapılmadı\n", font = "bold 18",fg = "blue")
sonuc.pack()

kutu = Entry(anapencere)
kutu.pack()

buton = Button(anapencere)
buton.config(text = "Hesapla!",command = hesapla)
buton.pack()

mainloop()

 

 
comments powered by Disqus