Python ile Zip Dosyasını Okumak ve İçindekileri Listelemek

Python’da bulunan zipfile modülü yardımıyla zip dosyaları üzerindeki işlemlerimizi kolayca gerçekleştirebiliriz. Öncelikle oluşturduğumuz bir zip dosyasını açalım ve içindekileri listeleyelim.

import zipfile
zipdosyamiz=zipfile.ZipFile("zipim.zip")

for x in zipdosyamiz.namelist():
    print x

Öncelikle zipfile modülümüzü import ettik. Ardından “zipim.zip” dosyası içerisinde bulunan dosya ve klasörleri zipfile.ZipFile() fonksiyonu vasıtasıyla zipdosyamiz isimli değişkene atadık. Ardından for döngüsü yardımıyla zipdosyamiz.namelist() ile aldığımız içeriği ekrana yazdırdık.

Dosyayı açmadan önce zip dosyası olup olmadığını kontrol edersek Python’un hata vermesini de baştan engellemiş oluruz. Bunu yapabilmek için zipfile_is_zipfile() fonksiyonunu kullanacağız. Kısa bir kod yazarak zipim.zip dosyamızı kontrol edelim.

import zipfile

kontrol=zipfile.is_zipfile("zipim.zip")
if kontrol==1:
print "Dosyaların Listesi: "
icerik=zipfile.ZipFile("zipim.zip",mode="r")
for x in icerik.namelist():
print x
else:
pass

Kodlarımızdan anlayacağımız üzere öncelikle dosyamızın zip olup olmadığını kontrol ettik. Ardından bir if yapısı başlattık ve eğer dosyamız zip dosyasıysa içindekileri ekrana basmasını, eğer dosyamız bir zip dosyası değilse de hiçbir şey yapmadan geçmesini pass komutuyla söyledik. İlk baştaki zipim.zip ifadesinin yerine olmayan ya da zip dosyası olmayan bir dosya yazarak kontrol edebilirsiniz.

 
comments powered by Disqus