Python3 Kullanarak Merkezi Farklar Yöntemiyle Sayısal Türev

# Merkezi Farklarla Sayısal Türev
# @Author: Güray Yıldırım - www.gurayyildirim.com.tr
# @Date: 13.10.2012
from decimal import Decimal

function = input("Enter the Function in Python Format: ")
request = """
def f(x):
    return %s
""" %function
exec(request)

def getDiff(x,h):
    return (f(x+h)-f(x-h))/(2*h)
x = Decimal(input("At Which Value the Function Will Differentiate?: "))

for i in range(10,28,2):
    h = Decimal(10**(-i))
    diff = getDiff(x,h)
    print("Value of Diff: %.16f "%diff, "Value of %8e: "%h)

Kodlarla veya programlama ile ilgili sorularınızı http://www.ufakseyleratolyesi.com/sorucevap/ adresinden her zaman sorabilirsiniz.

 

 
comments powered by Disqus