Python’da Onay Kutuları

Kullanıcıdan her zaman bilgileri onay pencereleriyle almak hem bizim için hem kullanıcı için oldukça yorucu ve zaman alıcı bir işlemdir. Alternatif olarak internet sitelerinden de alışık olduğumuz kutu işaretleme de diyebileceğimiz onay kutuları, ingilizcesi ile Checkbox veya Checkbutton’lar işimizi görmesi açısından biçilmiş kaftanlardır. Hemen bunları Python’da nasıl kullanabileceğimize bir göz atalım ve kısa bir örnek verelim.

Örneğe başlamadan önce checkbuttonlarla ilgili ufak bir bilgilendirme yapalım. Python’da checkbuttonlar seçiliyse 1, seçili değilse 0 değerini döndürürler. Değerleri döndürürken get() yöntemini kullanırlar. Ayrıca SEÇİLİ OLMA DURUMLARINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN set() fonksiyonu kullanılabilir. Örneği seçili olmayan bir kutuyu seçmek için degisken.set(1) ifadesini kullanabiliriz. Ayrıca değerleri bir sözlüğe atayıp for döngüsü ile alırsak tek döngü sayesinde hepsini seçili hale ya da sıfır hale getirme şansına sahibiz. Atayacağımız değişkenleri daha önceden integer olarak tanımlamak için degisken=IntVar() ifadesini kullanıyoruz.

#-*-coding:utf8-*-
from Tkinter import *

def bilgiler():
print degisken.get()
print degisken2.get()
print degisken3.get()
print degisken4.get()
print degisken5.get()
print degisken6.get()
print degisken7.get()

anapencere=Tk()
soru=Label(anapencere)
soru.config(text="Hangi günler çalışmak istiyorsunuz?")
soru.pack()

pzt=Checkbutton(text="Pazartesi")
degisken=IntVar()
pzt.config(variable=degisken) # Hangi değişkene 0 ya da 1 atanacağını seçtik.
pzt.pack(anchor=NW)
# SEÇİLİ GELMESİNİ İSTERSEK DEĞİŞKENİ KULLANARAK degisken.set(1) i buraya ekleriz.

sali=Checkbutton(text="Salı")
degisken2=IntVar()
sali.config(variable=degisken2) # Hangi değişkene 0 ya da 1 atanacağını seçtik.
sali.pack(anchor=NW)

crs=Checkbutton(text="Çarşamba")
degisken3=IntVar()
crs.config(variable=degisken3) # Hangi değişkene 0 ya da 1 atanacağını seçtik.
crs.pack(anchor=NW)

prs=Checkbutton(text="Perşembe")
degisken4=IntVar()
prs.config(variable=degisken4) # Hangi değişkene 0 ya da 1 atanacağını seçtik.
prs.pack(anchor=NW)

cm=Checkbutton(text="Cuma")
degisken5=IntVar()
cm.config(variable=degisken5) # Hangi değişkene 0 ya da 1 atanacağını seçtik.
cm.pack(anchor=NW)

cmt=Checkbutton(text="Cumartesi")
degisken6=IntVar()
cmt.config(variable=degisken6) # Hangi değişkene 0 ya da 1 atanacağını seçtik.
cmt.pack(anchor=NW)

pzr=Checkbutton(text="Pazar")
degisken7=IntVar()
pzr.config(variable=degisken7)
pzr.pack(anchor=NW)

gonder=Button(anapencere)
gonder.config(text="Görelim")
gonder.config(command=bilgiler)
gonder.pack()

anapencere.mainloop()

Gördüğünüz üzere kısa bir kullanıcıya hangi günlerde çalışmak istediğini soran form oluşturmuş olduk.

 
comments powered by Disqus