Shelve Veritabanına Veri Girişi

Python’da shelve modülü yardımıyla veritabanı oluşturduktan sonra veritabanına veri eklemek için uygulayacağımız oldukça basit bir yöntem var. Bu yöntemi sözlüğe öğe eklerken de kullanmıştık. Şimdi kısaca hatırlayalım.

import shelve
baglan=shelve.open("dbmiz.db")
baglan["Anahtar"]="Değer"
print baglan["Anahtar"]

Gördüğümüz üzere ilk olarak bağlantımızı oluşturduk. Ardından bir sözlüğe eklediğimiz metin mantığıyla anahtar değer olarak ekleme yaptık ve en son ekrana yazdırdık.

 
comments powered by Disqus