birthday problem

Python, Dict, Hash ve Doğum Günü Problemi

Python’da yer alan dictionary, yani Türkçe’ye çevrilen haliyle sözlüklerle uğraştıysanız, yeni başladığınızda şöyle bir hata almış olmanız oldukça muhtemel: TypeError: unhashable type: ‘list' Bu hatayı biraz araştırdıysanız da, bu veri türünde(sözlüklerde) anahtar olarak listelerin ve bazı farklı veri türlerinin kullanılamayacağına denk gelmişsinizdir. Eğer böyle bir durumla daha önce karşılaşmadıysanız, şimdi ne yapınca karşılaşabileceğinize bir örnek görelim. Önce boş bir sözlük tanımlayalım.