ftplib.FTP() fonksiyonu

FTP’de Dizin Listeleme

Python ile ftplib modülünü kullanarak FTP’ye bağlanabilir ve burada işlemler yapabiliriz. İşlem yapmadan önce içeride olan dosya ve klasörleri görmenin bize büyük katkısı olacaktır. Bunun için daha önce birçok yerde kullandığımız ftplib.dir() fonksiyonunu kullanacağız. Hemen bir örnek üzerinde görelim. import ftplib baglanti=ftplib.FTP("http://www.gurayyildirim.com.tr") baglanti.login("kadi","sifre") print baglanti.dir() İlk satırda modülümüzü import ettik. 2. satırda siteye FTP üzerinden bağlandık ve 3. satırda kullanıcı adı ve şifremizi sırayla tırnak işaretleri içerisinde girerek giriş yaptık. Son satırda ise print komutu ile bağlantımızı atadığımız değişkeni dir() fonksiyonunu kullanarak ekrana yazdırdık.

FTP’ye Kullanıcı Adı ve Şifreyle Giriş Yapmak

FTP’ye bağlanırken ftplib.FTP() foksiyonunu kullanıyorduk. Ancak her zaman anonymous FTP’lere bağlanma şansımız yok. Mesela kendi sitemizi düzenleme amaçlı FTP’ye gireceğimizi varsayarsak bir kullanıcı adı ve şifremiz olacak ve bunu gireceğimiz bir yere ihtiyacımız var. Tam olarak burada devreye ftplib.login() fonksiyonu giriyor. Bir örnek kod üzerinde görelim. import ftplib baglanti=ftplib.FTP("http://www.gurayyildirim.com.tr") print baglanti.welcome #Hoşgeldiniz mesajını görelim. baglanti.login("Kullanıcı Adı","Şifre") İlk 3 satırı bağlantının sağlanması için gerekli aşamalar olarak yazdık. 4. satırda ise login() fonksiyonunu kullandık ve iki parametreli olan bu fonksiyonun birinci parametresine kullanıcı adımızı, ikinci parametresine ise şifremizi yazarak FTP’mize giriş yaptık.

Python ile Ftp’ye Bağlanmak

Python’da bulunan ftplib modülü yardımıyla istediğimiz bir FTP sunucusuna bağlanabilir ve giriş yapabiliriz. Bu yazıda bağlantının nasıl oluşturulabileceğini kısaca anlatalım. import ftplib a=ftplib.FTP("www.gurayyildirim.com.tr") Aslında bağlantımızı sağlamış olduk. Bir de sunucunun bağlantı ardından gönderdiği welcome message adı verilen mesajı görüntüleyelim. Burada sunucu hakkında kısa bilgilere ulaşmamız da mümkün olabilir. print a.welcome Örnek olarak bana gelen sonuç: 220———- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ———- 220-You are user number 3 of 50 allowed.