math modülü sinüs ve cosinüs ayarlama

1’den 360’a Kadar Tüm Sayıların Sinüs, Cosinüs, Tanjant ve Cotanjant Değerleri

Daha önce yazdığım math modülü fonksiyonlarından trigonometrik olanları kullanarak birkaç satır kodla uzun bir listeyi Python yardımıyla nasıl hazırlayacağımızı görelim. Range fonksiyonu sayesinde 1’den 360’a kadar olan sayıları sıra sıra for döngüsüne sokalım ve hepsinin değerlerini yazdıralım. Kodlarımıza bakacak olursak:

#-*-coding:cp1254-*-

import math
import time

a=time.time()
for i in range(0,361,1):
  radyan=math.radians(i)
  print "Sinüs %s = %s" %(i,math.sin(radyan))
  print "Cosinüs %s = %s" %(i,math.cos(radyan))
  print "Tanjant %s = %s" %(i,math.tan(radyan))
  if math.tan(radyan)==0:
    print "Cotanjant %s = Sonsuz" %i
    continue
  print "Cotanjant %s = %s" %(i,1/math.tan(radyan))
b=time.time()
print "Süre: ", (b-a), "Saniye."

Programın verdiği çıktıya bakacak olursak:

Python’da Kosinüs ve Sinüs İşlemleri

Python’da sayıların cosinus ve sinus değerlerini elde etmek için kullanabileceğimiz fonksiyonlar math.cos() ve math.sin() fonksiyonlarıdır. Dikkat etmemiz gereken Python’un varsayılan olarak radyan değerleri kullanıyor olmasıdır. Bunu ortadan kaldırmak için sayılarımızı önce derece haline çevirmemiz alacağımız sonuçların daha sağlıklı olmalarını sağlayacaktır. Bir örnek üzerinde görelim. import math aci=45 aci=math.radians(aci) print math.sin(aci) Yazarak istediğimiz sonucu alabiliriz. Burada öncelikle 45 derecelik açımızı derece olduğunu belirtme amacıyla radians fonksiyonu yardımıyla işleme soktuk. Sonrasında ise sinüsünü alıp ekrana yazdırdık.