python fonksiyonları

Python ile Tek Bilinmeyenli Denklem Çözme

Bugünüme mal olan çalışma oldu aslında. Regular expressions ile biraz sıkıntı yaşamamı sağlamış olsa da sonunda çalıştığını görmek gerçekten mutlu etti. Tabii sorunlar olabilir çok fazla test edemedim bildirirseniz becerebildiğim kadarıyla düzeltirim. Basit olarak nasıl çalıştığını söyleyeyim. tekbilinmeyen() fonksiyonuna tek veya ilk parametre olarak denklemi yazıyoruz. Mesela tekbilinmeyen(“3x+5=43227x-4377″) şeklinde. Bunun dışında tekbilinmeyen fonksiyonuna 2 parametre daha atama şansımız var. Bunların ikisi de işlem sırasında ayıklanan öğeleri gösteriyor. Biri yanında x olanları diğeri ise sabit değerleri.

Metni İstenilen Karaktere Göre Listelere Bölmek

Python’da re modülünü kullanarak metinleri istediğimiz gibi bölüp parçalama şansına sahibiz. Bunun için re.split() fonksiyonunu kullanacağız. Hemen bir örnek üzerinden inceleyelim. import re metin="Bu metin boşluklara göre ayrılsın." x=re.split(" ",metin) # Tırnaklar arasına neye göre ayrılacağını yazdık. print x Kodları yazdığımızda karşımıza çıkacak sonuçta olduğu gibi boşluklara göre bir listenin elemanları haline getirilmiş metin parçalarıyla karşılaşıyoruz. Artık istediğimiz gibi metinleri bölümleyebilir ve kullanabiliriz.