Python ile türev almak

Python3 Kullanarak Merkezi Farklar Yöntemiyle Sayısal Türev

# Merkezi Farklarla Sayısal Türev # @Author: Güray Yıldırım - www.gurayyildirim.com.tr # @Date: 13.10.2012 from decimal import Decimal function = input("Enter the Function in Python Format: ") request = """ def f(x): return %s """ %function exec(request) def getDiff(x,h): return (f(x+h)-f(x-h))/(2*h) x = Decimal(input("At Which Value the Function Will Differentiate?: ")) for i in range(10,28,2): h = Decimal(10**(-i)) diff = getDiff(x,h) print("Value of Diff: %.16f "%diff, "Value of %8e: "%h) Kodlarla veya programlama ile ilgili sorularınızı http://www.

Python ile Türev ve İntegral Almak, Polinom İşlemleri

Python ile türev, integral almak, bir polinomu kolayca tanımlayabilmek ve bir polinomun birden çok noktadaki değerini aynı anda hesaplayabilmek için Scipy modülünün poly1d sınıfını kullanacağız. Poly1d, scipy modülünün diğer sınıfları gibi ayrı bir import işlemine ihtiyaç duyar. Yani:

from scipy import poly1d

kodunu çalıştırmamız gerekir. Tabii ki istersek scipy.poly1d olarak da bunu kullanabiliriz. Şimdi bir polinom tanımlayalım ve bu polinomun türev, integralini bulalım.

polinom = poly1d([1,2,3,4]) # Liste şeklinde katsayıları gönderiyoruz.

Tanımladığımız polinomu kontrol edelim:

print polinom

Gördüğünüz gibi scipy bunu özel bir yazım şekliyle bize gösterdi. Şimdi bu polinomun türevini alalım: