python math modülü

1’den 360’a Kadar Tüm Sayıların Sinüs, Cosinüs, Tanjant ve Cotanjant Değerleri

Daha önce yazdığım math modülü fonksiyonlarından trigonometrik olanları kullanarak birkaç satır kodla uzun bir listeyi Python yardımıyla nasıl hazırlayacağımızı görelim. Range fonksiyonu sayesinde 1’den 360’a kadar olan sayıları sıra sıra for döngüsüne sokalım ve hepsinin değerlerini yazdıralım. Kodlarımıza bakacak olursak:

#-*-coding:cp1254-*-

import math
import time

a=time.time()
for i in range(0,361,1):
  radyan=math.radians(i)
  print "Sinüs %s = %s" %(i,math.sin(radyan))
  print "Cosinüs %s = %s" %(i,math.cos(radyan))
  print "Tanjant %s = %s" %(i,math.tan(radyan))
  if math.tan(radyan)==0:
    print "Cotanjant %s = Sonsuz" %i
    continue
  print "Cotanjant %s = %s" %(i,1/math.tan(radyan))
b=time.time()
print "Süre: ", (b-a), "Saniye."

Programın verdiği çıktıya bakacak olursak: