Python'da math modülü

Python3 Kullanarak Merkezi Farklar Yöntemiyle Sayısal Türev

# Merkezi Farklarla Sayısal Türev # @Author: Güray Yıldırım - www.gurayyildirim.com.tr # @Date: 13.10.2012 from decimal import Decimal function = input("Enter the Function in Python Format: ") request = """ def f(x): return %s """ %function exec(request) def getDiff(x,h): return (f(x+h)-f(x-h))/(2*h) x = Decimal(input("At Which Value the Function Will Differentiate?: ")) for i in range(10,28,2): h = Decimal(10**(-i)) diff = getDiff(x,h) print("Value of Diff: %.16f "%diff, "Value of %8e: "%h) Kodlarla veya programlama ile ilgili sorularınızı http://www.

1’den 360’a Kadar Tüm Sayıların Sinüs, Cosinüs, Tanjant ve Cotanjant Değerleri

Daha önce yazdığım math modülü fonksiyonlarından trigonometrik olanları kullanarak birkaç satır kodla uzun bir listeyi Python yardımıyla nasıl hazırlayacağımızı görelim. Range fonksiyonu sayesinde 1’den 360’a kadar olan sayıları sıra sıra for döngüsüne sokalım ve hepsinin değerlerini yazdıralım. Kodlarımıza bakacak olursak:

#-*-coding:cp1254-*-

import math
import time

a=time.time()
for i in range(0,361,1):
  radyan=math.radians(i)
  print "Sinüs %s = %s" %(i,math.sin(radyan))
  print "Cosinüs %s = %s" %(i,math.cos(radyan))
  print "Tanjant %s = %s" %(i,math.tan(radyan))
  if math.tan(radyan)==0:
    print "Cotanjant %s = Sonsuz" %i
    continue
  print "Cotanjant %s = %s" %(i,1/math.tan(radyan))
b=time.time()
print "Süre: ", (b-a), "Saniye."

Programın verdiği çıktıya bakacak olursak:

Math Modülüyle Faktöriyel Almak – math.factorial() fonksiyonu

Python’da faktöriyel hesabı için fonksiyon yazma imkanımız olduğu gibi(ki zor bir işlem değil) istersek bunu math modülünün factorial() fonksiyonu ile de kolayca yapabiliriz. Hemen bir örnek üzerinde görelim. import math math.factorial(543) Bir de kendimiz fonksiyon yazdığımızı düşünürsek şu tip bir fonksiyon yazabiliriz: #-*-coding:utf8-*- def faktoriyel(x): carpim=1 i=1 while i<=x: carpim=carpim*i i=i+1 return carpim print faktoriyel(5) Ayrıca en üstte verdiğimiz math.factorial() fonksiyonuna örnek olarak kullanıcıdan giriş aldığımız bir kod verecek olursak da şu şekilde bir kullanım önerebilirim.

Python ile Radyanı Dereceye ve Dereceyi Radyana Çevirme

Python kullanarak birimler arasında istediğimiz değişikliği yapabilmemiz için fonksiyonlar mevcut. Bu yazıda fonksiyonları verecek ve elimizle çevirerek bir deneme yapmış olacağız. Hemen başlayalım. from __future__ import division import math, time #radyan : pi sayısı = derece : 180 #dereceden radyana çevirelim: derece=raw_input("Dereceyi giriniz: ") derece=int(derece) radyan=(derece/180)*math.pi print radyan #radyandan dereceye çevirelim radyan=raw_input("Radyanı Giriniz: ") radyan=int(radyan) derece=(radyan/math.pi)*180 print derece Gördüğünüz gibi önce kullanıcıdan sayılar aldık. Ardından sayıları string olarak aldığımız için yapmamız gereken integer a çevirme işlemini int() fonksiyonu yardımıyla hallettik.

Math Modülünü Kullanarak Üs Alma

Python’u normalde kullanırken ****** işlemini kullanarak işlemle ilgili yazıda belirttiğimiz gibi kolayca üs alabiliriz. Ancak float olarak üs sonucunu elde etmek istersek ve bunu bir fonksiyona döküp daha kullanışlı hale getirmek istersek math modülünde bulunan math.pow() fonksiyonunu gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. import math print math.pow(2,9) Fonksiyonu inceleyecek olursak ilk argümana taban, ikinci argümana üs değerini veriyoruz. Yani kısaca kullanımı; math.pow(,<üs değeri>) şeklinde.