True ve False üzerinde işlem

True, False ve Karşılıkları ile Matematiksel Denemeler

Python altında çalışırken True’nun 1, False’ın da 0’a karşılık geldiğini biliyoruz. Bunu type() ile onaylayamasak da, şöyle de bir gerçek var: Python altında 0 olmayan tüm sayılar True kabul ediliyor, boş olmayan listeler, içlerindeki tek eleman 0 bile olsa True kabul ediliyor. Bu sadece listeler için de geçerli değil, demetler, sözlükler ve kümelerde bu durum aynen geçerli. Şimdi değişik olduğuna inandığım birkaç işlem üzerinde deneme yapalım. >>> True True >>> False False >>> True-False 1 >>> True+False 1 >>> True*False 0 >>> True/False Traceback (most recent call last): File "