Tkinter ile Uyarı Pencereleri

Tkinter ile yaptığımız programlarda uyarı pencerelerine ihtiyacımız olması oldukça normaldir. Bunların başında dosya seçimi, sonuç bildirimi, evet hayır soruları gelmekle birlikte bu listeyi istediğimiz kadar uzatmamız mümkündür. Bu işlemler sırasında tkMessageBox modülünü kullanacağız. Kısa bir örnek yapıp görelim.

#-*-coding:utf8-*-
from Tkinter import *
from tkMessageBox import *

def uyar():
  if askyesno("Onay","Bu sorunun cevabı sizce nedir?"):
    showwarning("Olumlu BAŞLIK","Olumlu Cevap verdiniz, uyarı simgesi gözükmeli, ünlem vs.")
  else:
    showinfo("Olumsuz HATA EKRAN BAŞLIĞI","Olumsuz cevap verdiniz ve bu bir bilgi(information) şeklinde gözüktü.")

def sorun():
  showerror("Sorun BAŞLIĞI","Buraya istediğimiz sorunu yazabiliriz, çarpı içerisinde gösterilir.")

anapencere=Tk()
anapencere.title("Tkinter ile uyarı pencereleri")
dugme=Button(anapencere)
dugme.config(text="Onaylama örneği için tıklayın")
dugme.config(command=uyar)
dugme.pack(side=LEFT)

dugme2=Button(anapencere)
dugme2.config(text="Tıklayınca hata verir.")
dugme2.config(command=sorun)
dugme2.config()
dugme2.pack(side=RIGHT)

anapencere.mainloop()

Kodların içlerine elimden geldiğimce açıklamalarını yazdım. Genel olarak fonksiyonların ilk parametreleri ekranın başlığını ikincisi ise içeriğini belirliyor.

 
comments powered by Disqus