Tkinter ile Widget Kenarlıklarını Belirleme

Tkinter kullanarak elimizdeki widgetlerin kenarlıklarına istediğimiz değerleri verebiliriz. Bunu yapabilmek için config() fonksiyonuna bd ifadesini ekleriz.

dugme.config(bd=2,relief=SOLID)

bd ile ne kadar genişlikte bir kenarlık olacağını,

relief ile de ne tip bir kenarlık olacağını ayarlayabiliriz.

SOLID ile düz çizgi,

GROOVE ile içe göçük çerçeve yazabileceğimiz gibi,

RIDGE ile etrafı yukarı kalkmış,

RAISED ile yukarı kalkık,****

SUNKEN ile içe çökük,****

HTML ile  bir HTML tablosu gibi görüntü vermemiz mümkün.

 
comments powered by Disqus