Tkinter Yazı Fontu ve Boyutlarını Ayarlamak

Tkinter modülü ile yazı fontunu değiştirme ya da boyutunu belirleme gibi işlemleri kolayca yapabiliriz. Ayrıca renklerin ingilizce isimleri ya da HTML renk kodlarını kullarak istediğiniz renkle yazıları boyama şansına sahibiz. Hemen bir Tkinter örneği üzerinde kısaca özelliklerimizi görelim.

#-*-coding:utf8-*-
from Tkinter import *

#event ifadesi sınıf yapısındaki self gibi, bind ile çağırılacaksa kullanılmalı.

def soltik(event):
    dugme.config(text="Sol Tuşa Tıkladınız ")

def sagtik(event):
    dugme.config(text="Sağ Tuşa Tıkladınız.")

def ortik(event):
    dugme.config(text="Orta Tuşa Tıkladınız.")

penceremiz=Tk()
penceremiz.title("Tuşa Göre Tepki Veren Program")
yazi=Label(penceremiz)
yazi.config(text="Mause üzerindeki bir tuşa tıklayınız(sağ veya sol), düğme üzerindeyken.")
yazi.config(font=("Comic Sans MS",15,"bold"))
yazi.config(bg="#049",fg="white")
yazi.pack()
dugme=Button()
dugme.config(text="Tıklayın Da Değişsin!")
dugme.bind("<Button-1>",soltik) # Farenin sol tuşu Button 1 olarak ifade ediliyor.
dugme.bind("<Button-2>",ortik) # Orta tık  olarak gösteriliyor.
dugme.bind("<Button-3>",sagtik) # Sağ tık ise  ile ifade ediliyor.
dugme.pack()

penceremiz.mainloop()

bg ile yazı arkaplanını, fg ile yazı rengini ifade ediyoruz. Ayrıca font seçeneğinin değer sıralaması şu şekilde:

degisken.config(font=(“”,,””))

Programı çalıştırdığımızda yazıya verdiğimiz mavimsi arkaplan ve beyaz yazı rengini farkedebiliriz.

 
comments powered by Disqus